Phim bộ

Tình Yêu Tìm Lại
2010

Tình Yêu Tìm Lại

Tinh Yeu Tim Lai

Tranh Quyền Đoạt Vị
2009

Tranh Quyền Đoạt Vị

The Greatness Of A Hero

Ông Trùm Đá Quý
2017

Ông Trùm Đá Quý

My Ruby My Blood

Vi Sư Sắc Sảo
2013

Vi Sư Sắc Sảo

Incisive Great Teacher