Phim chiếu rạp

Hầm Mộ Ma Quái
Bản Đẹp 2014

Hầm Mộ Ma Quái

As Above So Below (AASB)

Ngũ Hiệp Trừ Yêu
Bản Đẹp 2017

Ngũ Hiệp Trừ Yêu

The Thousand Faces of Dunjia

Đạo Sĩ Hạ Sơn
Bản Đẹp 2015

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down The Mountain

Điệp Viên Sợ Vợ
Bản Đẹp 2013

Điệp Viên Sợ Vợ

The Spy: Undercover Operation