Phim lẻ

Ván Cờ Hiếu Thắng
Bản Đẹp 2015

Ván Cờ Hiếu Thắng

How to Win at Checkers (Every Time)

Ngôi Nhà Bị Ếm
Bản Đẹp 2009

Ngôi Nhà Bị Ếm

The Haunting in Connecticut

Thám Tử K: Bí Mật Góa Phụ
Bản Đẹp 2011

Thám Tử K: Bí Mật Góa Phụ

Detective K: Secret of Virtuous Widow

Thám Tử K: Bí Mật Đảo Hoang
Bản Đẹp 2015

Thám Tử K: Bí Mật Đảo Hoang

Detective K: Secret of the Lost Island