Tất cả phim của Junko Takeuchi

Naruto: Kết Cục
Bản Đẹp 2015

Naruto: Kết Cục

The Last: Naruto The Movie

Huyền Thoại Đá Gelel
Bản Đẹp 2005

Huyền Thoại Đá Gelel

Naruto The Movie 2: Legend Of The Stone Of Gelel

Huyết Ngục
Bản Đẹp 2012

Huyết Ngục

Naruto Shippuden: Blood Prison

Những Lính Gác Của Nguyệt Quốc
Bản Đẹp 2011

Những Lính Gác Của Nguyệt Quốc

Naruto Movie 3: Guardians Of The Crescent Moon Kingdom

Naruto: Cuộc chiến ở Tuyết Quốc
Bản Đẹp 2005

Naruto: Cuộc chiến ở Tuyết Quốc

Naruto Movie 1: Clash In The Land Of Snow

Tòa Tháp Bị Mất
Bản Đẹp 2012

Tòa Tháp Bị Mất

Naruto Shippuden Movie 4: The Lost Tower