12 Con Khỉ Phần 3

12 Con Khỉ Phần 3 12 Monkeys Season 3 (2017)

Nội dung phim

12 Con Khỉ Phần 3, 12 Monkeys Season 3 sau nhiều lần tìm kiếm, Cole cuối cùng cũng tìm thấy Titan, để giải cứu Railly, giúp anh ta có thể hợp thể một phần ở tương lai. Ở tương lai Cole nói với Cole hiện tại rằng anh ta phải từ bỏ việc tìm kiếm Railly và tìm Jennifer vào đầu thế kỷ 20. Sau Cole ngày nay trở lại năm 2046, một phiên bản tương lai của Railly xuất hiện và nói chuyện ngắn với Cole trong tương lai về con đường mà Cole ngày nay phải đi du lịch.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận