28 Ngày Sau

28 Ngày Sau 28 Days Later (2002)

Nội dung phim

xoay quanh những diễn biến ngột ngạt của một cuộc khủng hoảng chết chóc: Một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát thành đại dịch trên khắp nước Anh, đẩy nền văn minh nhân loại vào nguy cơ tuyệt diệt.Những người sống sót chạy về một căn cứ quân sự để tập hợp lực lượng chống lại những con bệnh.

28 Ngày Sau - 28 Days Later

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận