3 Giờ Sáng 2

3 Giờ Sáng 2 3 A.M 2 3D (2014)

Nội dung phim

Truyền thuyết kể rằng, trong ngôi nhà nguyện bỏ hoang kế bên trường học, nếu bạn đến đó và cầu nguyện trước bức tượng nữ tu không đầu, những gì bạn ước sẽ trở thành sự thật. Sau đó, bạn phải trở lại nơi đó một mình... vào lúc 3 giờ sáng. Nếu bạn không làm đúng theo những bước này... bạn sẽ chết.

3 Giờ Sáng 2 - Images 1

3 Giờ Sáng 2 - Images 2

3 Giờ Sáng 2 - Images 3

3 Giờ Sáng 2 - Images 4

3 Giờ Sáng 2 - Images 5

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận