Aladin Và Cây Đèn Tử Thần

Aladin Và Cây Đèn Tử Thần Aladdin And The Death Lamp (2012)

Nội dung phim

Aladin và Cây Đèn Tử Thần bộ phim là câu chuyện về Aladdin vô tình giải thoát một tử thần trong chiếc đèn , và cuộc phưu lưu bắt đầu để bắt tử thần quay lại chiếc đèn trước khi thế giới bị tiêu diệt. 

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận