Anh Hùng Nhạc Phi

Anh Hùng Nhạc Phi The Patriot Yue Fei (2013)

Nội dung phim

Anh Hùng Nhạc Phi là một trong những vị danh tướng tài bậc nhất của lịch sử Trung Hoa. Ông xuất thân hàn vi, từ một binh sĩ bình thường, bằng tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của mình mà trở thành đại tướng quân, thống soái binh mã Nam Tống chống lại quân Kim. Phim Anh Hùng Nhạc Phi Cuối đời, ông bị gian thần Tần Cối lập mưu hãm hại, chết oan ở Phong Ba đình. Người Trung Hoa coi Nhạc Phi như vị anh hùng dân tộc, luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần. Phim Anh Hùng Nhạc Phi mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Phim Anh Hùng Nhạc Phi thiếu thời có cơ duyên từng được thọ giáo các vị danh thần Lưu Cáp, Hàn Tiêu Trụ, Lý Cương, Trương Sở về quân sự; trải qua hai mươi năm phấn dũng kháng Kim, thân trải trăm trận, cuối cùng bị gian thần bức hại, chết oan ở Phong Ba đình.

Anh Hùng Nhạc Phi

Cảnh Trong Phim: Anh Hùng Nhạc Phi ( ảnh 1 )

Anh Hùng Nhạc Phi

Cảnh Trong Phim: Anh Hùng Nhạc Phi ( ảnh 2 )

Anh Hùng Nhạc Phi

Cảnh Trong Phim: Anh Hùng Nhạc Phi ( ảnh 3 )

Anh Hùng Nhạc Phi

Cảnh Trong Phim: Anh Hùng Nhạc Phi ( ảnh 4 )

Từ khóa

Bình Luận