Anh Hùng Odyssey

Anh Hùng Odyssey The Odyssey (1997)

Nội dung phim

Anh Hùng Odyssey là câu chuyện được kể từ thời điểm Odysseus sau mười năm rời Troia vẫn chưa thể đặt chân lên quê hương và đang bị nữ thần Calypso cầm giữ. Các thần cầu xin Zeus cho Odysseus được sum họp với gia đình. Zeus đồng ý. Trong khi đó, tại quê nhà, Penelope, vợ của Odysseus, phải đối mặt với nhiều người quyền quý trong vùng đến cầu hôn. Telemachus, con trai Odysseus phải đương đầu với chúng để bảo vệ gia đình. Tuân lệnh Zeus, nữ thần Calypso buộc phải để Odysseus rời đảo.

Anh Hùng Odyssey

Anh Hùng Odyssey

Anh Hùng Odyssey

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận