Asterix và Cleopatra

Asterix và Cleopatra Asterix and Cleopatra (1968)

Nội dung phim

Asterix, Obelix và Đạo sĩ Getafix nhận lời mời sang Ai Cập để giúp kiến trúc sự Edephus xây một cung điện cho Caesar. Nhưng khi sang đến Ai Cập, họ phải đương đầu với nhiều thử thách từ mấy phía.

Từ khóa

Bình Luận