Ba Lỗ Đạn Và Một Cây Súng

Ba Lỗ Đạn Và Một Cây Súng 3 Holes and a Smoking Gun (2014)

Nội dung phim

Ba Lỗ Đạn Và Một Cây Súng là câu chuyện kể về Jack Ariamehr 19 tuổi toils hàng ngày như là một dấu hiệu spinner trên các góc phố của New York. Nhưng dưới cái nhìn của các nhà nước của Liberty, anh mơ về những điều lớn hơn - và ai không? Không ai biết rõ điều này hơn là giáo viên của Jack, Bobby xanh Day - một kịch cựu Hollywood những người cho thấy tại căn hộ của Jack đầu một buổi sáng mong muốn nói về kịch bản của Jack. Trước sự ngạc nhiên của Bobby, JFK Ariamehr đã viết những kịch bản hay nhất mà anh từng đọc. Và Bobby sẽ làm bất cứ điều gì để có được một mảnh cơ hội cuối cùng này của giấc mơ Mỹ.

Từ khóa

Bình Luận