Bản Anh Hùng Ca

Bản Anh Hùng Ca Veer (2010)

Nội dung phim

Bản Anh Hùng Ca, Veer phim nói về Prithvi Singh, kể lại câu chuyện của mình để một báo cáo từ London Times về sự phản bội và lừa dối dưới bàn tay của người Anh và Raja Gyanendra Singh Madhavgarh của dẫn đến vụ thảm sát 4500 Pindaris. Mặc dù Prithvi cắt ra cánh tay phải Gyanendra, ông đã thề sẽ trả thù và chặt đầu ông và hai mặt Britishers - người trên một bàn tay giảng về Công lý, Tình anh em và bình đẳng, nhưng chinh phục và thống trị dễ bị tổn thương bản xứ - thúc đẩy sự thù ghét và bộ phận trên dòng tôn giáo, và đẳng cấp.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận