Bản Năng Sinh Tồn

Bản Năng Sinh Tồn Preservation (2015)

Nội dung phim

Bản Năng Sinh Tồn kể về cuộc phiêu lưu của ba thành viên gia đình đi sâu vào trong rừng, một chuyến đi săn mà đôi như là một sự xao lãng khỏi những rắc rối của họ ở nhà. Khi tất cả các thiết bị của họ bị đánh cắp, họ lần lượt trên mỗi khác, nhưng sớm nhận ra có rất nhiều lực lượng nguy hiểm hơn trong công việc.

Bản Năng Sinh Tồn, Preservation

Bản Năng Sinh Tồn, Preservation

Bản Năng Sinh Tồn, Preservation

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận