Bản Năng Tình Dục

Bản Năng Tình Dục 30 Beats (2012)

Nội dung phim

Bản Năng Tình Dục, 30 Beat phim có bối cảnh đề tải ở Thành phố New York, trong trái tim của mùa hè: một làn sóng nhiệt biến thành phố thành một khu vực nhiệt đới. Mười nhân vật được rút ra, một sau khi khác, thành một vòng tình ái, mỗi một bắt ngoài kiểm soát của mình trong một phản ứng dây chuyền của sự quyến rũ, xung và tự khám phá.

Bản Năng Tình Dục, 30 Beat

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận