Ban Nhạc Đam Mê (Ceo Tài Ba)

Ban Nhạc Đam Mê (Ceo Tài Ba) Entertainers (2016)

Nội dung phim

Ban Nhạc Đam Mê, Entertainers kể về câu chuyện của Shin Suk-Ho làm việc cho các công ty giải trí lớn nhất là một đạo diễn, nhưng bây giờ ông là Giám đốc điều hành của một công ty giải trí mới và nhỏ. Ông tập hợp mọi người để tạo thành một ban nhạc. Thông qua sự cố khác nhau, Shin Suk-Ho trở thành một người quản lý thực sự và thành công.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận