Bắt Cóc

Bắt Cóc Along Came a Spider (2001)

Nội dung phim

Bắt Cóc, Along Came a Spider kể về Một ngôi trường với học sinh toàn là con ông cháu cha mới được học (con Tổng thống, thống đốc và các chính khách cấp cao). Một vụ bắt cóc xảy ra trong một nơi được coi là an ninh trùng trùng... đến con kiến cũng bị kiểm soát. Thế mà vụ bắt cóc ấy thành công.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận