Bát Quái Quyền

Bát Quái Quyền The Kungfu Master (2012)

Nội dung phim

Váo đời nhà Thanh, vua Gia Hưng thứ 4 năm 1799 sau công nguyên, xuất hiện một người anh hùng Đổng Hải Xuyên là truyền nhân của Bát Quái Chưởng, ông đã chiến thắng cuộc thách đấu của người phương Tây và sáng lập ra Minh Dương Võ Quán.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận