Bê Bối Nước Mỹ Phần 6

Bê Bối Nước Mỹ Phần 6 Scandal Season 6 (2017)

Nội dung phim

Bê Bối Nước Mỹ Phần 6, Scandal Season 6 trong lần bầu cử ở phần trước, Vargas đã dành được vé vào chức tổng thống của nước mỹ. Hiện tại ông đang chuẫn bị bài diễn văn để phát biếu trước quần chúng. Đó là khi tất cả mọi người đi điên. Rosen cho Fitz rằng vì Vargas đã không tuyên thệ nhậm chức, một tình huống bất thường phát sinh; Fitz phải quyết định ai sẽ là Tổng thống. Và tất cả các lựa chọn của mình, Mellie và Cyrus sẽ gây tranh cãi. Olivia nghi ngờ Cyrus là người đứng sau vụ nổ súng và nói với Fitz không xác nhận anh ta. Ông cho Olivia một thời gian để có được bằng chứng.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận