Biệt Đội Cảm Tử

Biệt Đội Cảm Tử Suicide Squad (2016)

Nội dung phim

Biệt Đội Cảm Tử bộ phim nói về một cơ quan của chính phủ bí mật được điều hành bởi chỉ huyAmanda Waller, ARGUS một tên có dã tâm thâu tóm nhân loại đã tạo ra một lực lượng ngầm đặc nhiệm gồm siêu nhân vật phản diện, đó chính các "Suicide Squad". Họ được giao thi hành nhiệm vụ nguy hiểm để đổi lấy án tù ngắn hơn...

Biệt Đội Cảm Tử

Từ khóa

Bình Luận