Biệt Đội Mãng Xà

Biệt Đội Mãng Xà G.i.joe: The Rise Of Cobra (2009)

Nội dung phim

Biệt Đội Mãng Xà Bối cảnh bộ phim bắt đầu từ thế kỷ XVII. Mâu thuẫn xảy ra giữa dòng họ McCullen-chuyên sản xuất vũ khí và nhà vua. Chuyên gia vũ khí McCullen bị bắt giam và bị gắn chiếc mặt nạ đang nóng đỏ vào mặt và nó trở thành một phần của cơ thể ông. phim mang yếu tố Hành Động. Trong một tương lai gần của thế kỉ 21, nhà sản xuất vũ khí tên là James McCullen đã tạo ra một công nghệ từ lĩnh vực Nano.

Biệt Đội Mãng Xà - G.i.joe: The Rise Of Cobra

Sau khi nghiên cứu thành công khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, ông đã đi đến một phát minh về một loại vũ khí mới có sức tàn phá kinh khủng. Khả năng của loại vũ khí này là ăn mòn dần mọi kim loại theo cơ chế cấp số nhân. Vì thế nó có thể huỳ diệt cả một thành phố hay một quốc gia. Tập đoàn MARS đã bán bốn đầu đạn Namomite này cho phía NATO, vì thế quân đội Mỹ tức US Army được lệnh phái tới là để áp tải chuyến hàng này.

Biệt Đội Mãng Xà - G.i.joe: The Rise Of Cobra

Biệt Đội Mãng Xà - G.i.joe: The Rise Of Cobra

Từ khóa

Bình Luận