Bịp Thần Phi Long

Bịp Thần Phi Long Mahjong Dragon (1997)

Nội dung phim

Bịp Thần Phi Long, Mahjong Dragon kể về một tay nghiện cờ bạc, vì dấn thân xâu không nên đã mất vợ con của mình, anh đã dần tĩnh ngộ được ma lực từ cờ bạc, anh may mắn khi gặp được một cao nhân chỉ dạy cho mình, chỉ khi anh có thể điều khuyển được bàn cờ thì lúc đó anh sẽ không bị ám ảnh nữa.

Từ khóa

Bình Luận