Bộ Đôi Cớm Bẩn

Bộ Đôi Cớm Bẩn War on Everyone (2017)

Nội dung phim

Bộ Đôi Cớm Bẩn,War on Everyone là câu chuyện về hai cảnh sát cùng chung chí hướng muốn làm giàu. Đã đặt ra phương châm "Vơ Vét Những Kẻ Tham Nhũng đặt ra để tống tiền mỗi tội phạm không may, đủ để vượt qua con đường của mình. Sự kiện, tuy nhiên, rất phức tạp bởi sự xuất hiện của một người xuất hiện để được thậm chí nguy hiểm hơn họ đang có.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận