Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Sứ Giả Bạc

Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Sứ Giả Bạc Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)

Nội dung phim

Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Sứ Giả Bạc, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer với một nhân vật hư cấu mới, liệu bộ tứ sẽ phải làm gì để cứu trái đất khỏi sự hỗn loạn này. Câu chuyện về một kẻ thù truyền kiếp là Victor Von Doom đã bị bộ tứ siêu đẳng khống chế làm cho hắn bị hóa thành tượng sắt, sau 2 năm trôi qua cứ ngỡ mọi việc đã im xuôi, Khi đó Reed Richards và Sue Storm đang chuẩn bị kết hôn thì có 1 người sắt ngoài hành tinh đến có sức mạnh phi thường mà âm mưu hủy diệt trái đất.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận