Bộ Tứ Siêu Đẳng

Bộ Tứ Siêu Đẳng Fantastic Four (2005)

Nội dung phim

Bộ Tứ Siêu Đẳng, Fantastic Four 2005 được chuyển thể từ truyện tranh nói về một nhóm 4 người có những năng lực siêu nhiên: Reed Richards (có thể tự kéo dài thân hình), Susan Storm (có khả năng tàng hình và biến vật thể tàng hình), Johnny Storm (có thể tạo ra lửa từ đầu ngón tay và biến thành ngọn đuốc) và Ben Grim (có sức mạnh vô địch tiềm tàng dưới lớp vỏ của một con quái vật). Bốn người họ phải cùng nhau dùng những sức mạnh đặc biệt của mình để chống lại các âm mưu đen tối và nguy hiểm của tay tiến sĩ Doom.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận