Bữa Tiệc Điên Dại

Bữa Tiệc Điên Dại All Out Dysfunktion! (2016)

Nội dung phim

Phim kể về Sáu người bạn cùng nhà ích kỉ, không ưa nhau âm mưu lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc điên dại bí mật, không cho bà chủ nhà biết. Mọi thứ trở nên vượt tầm kiểm soát và mọi chuyện trở nên tệ hơn khi...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận