Người Cũ Còn Chôn

Người Cũ Còn Chôn Burying the Ex (2015)

Nội dung phim

Burying the Ex kể về mối quan hệ phức tạp của Max và Evelyn. Sau 1 thời gian sống chung, Max sợ hãi tính tình thích kiểm soát của Evelyn nhưng không dám chia tay. Khi Evelyn không may chết trong 1 tai nạn kì quặc thì là lúc Max dọn về cùng với cô bồ khác là Olivia. Lúc này, Evelyn bất ngờ đội mồ sống dậy và lên kế hoạch đòi lại bạn trai.

Burying the Ex

Burying the Ex

Burying the Ex

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận