Cái Chết Cận Kề

Cái Chết Cận Kề World Trade Center (2006)

Nội dung phim

Cái Chết Cận Kề, World Trade Center câu chuyện về cảnh sát Cảng sĩ quan John McLoughlin và Will Jimeno , đang tuần tra các Cảng Bus Terminal ở Midtown Manhattan, khi họ nhìn thấy một chiếc máy bay bay trên không nguy hiểm. Như tất cả các nhân viên cảnh sát quay trở lại nhà ga, họ nhìn thấy trên truyền hình rằng Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị ảnh hưởng bởi một chiếc máy bay . Trung sĩ McLoughlin gán nhiều cán bộ để hỗ trợ trong một nỗ lực sơ tán đề phòng của tháp Nam và họ lên một Metropolitan Transit Authority xe buýt. World Trade Center Trên xe buýt, họ nghe báo cáo rằng tháp Nam cũng bị ảnh hưởng . Khi họ đến Trung tâm Thương mại Thế giới, họ nhận ra mức độ của thảm họa và xem một trong những nạn nhân đầu tiên nhảy ra khỏi tòa tháp đến chết nhất định. Những người đàn ông tiến hành để có được thiết bị an toàn và nhập vào phòng chờ giữa các tòa tháp.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận