Cái Chết Trắng 3

Cái Chết Trắng 3 Narcos Season 3 (2017)

Nội dung phim

Cái Chết Trắng 3, Narcos Season 3 những quý ông của Cali đang tuyển thêm những cộng sự của họ cùng nhau để có một thông báo bất ngờ lớn về tương lai kinh doanh của họ. Sự cố khí đốt đe doạ hợp đồng sẽ bị hũy bỏ giữa Cali và chính phủ và yêu cầu sự trợ giúp của Jorge. Peña có vấn đề với liên hệ cũ của mình ở Los Pepes. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận