Cái Chết Võ Sĩ Đạo

Cái Chết Võ Sĩ Đạo Hara-kiri: Death Of A Samurai (2011)

Nội dung phim

Cái Chết Võ Sĩ Đạo là một câu chuyện về sự trả thù, danh dự và sự nhục nhã, tập trung vào một samurai nghèo người phát hiện ra số phận của ronin con rể của mình, thiết lập trong chuyển động một cuộc thách căng thẳng của sự trả thù chống lại nhà của một lãnh chúa phong kiến.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận