Căn Hầm

Căn Hầm 10 Cloverfield Lane (2016)

Nội dung phim

Căn Hầm, 10 Cloverfield Lane câu chuyển xảy ra ngay sau khi rời khỏi vị hôn phu của cô Michelle là tham gia vào một tai nạn xe hơi. Cô tỉnh dậy và thấy mình chia sẻ một hầm ngầm với Howard và Emmett. Cô ta được cứu thoát khỏi một sự kiện apocalyptical như Howard & Emmett nói với cô ấy hay có những động cơ khác cho cô ấy bị giam giữ trái với ý muốn của mình?

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận