Cảnh Sát Thây Ma

Cảnh Sát Thây Ma Officer Downe (2016)

Nội dung phim

Cảnh Sát Thây Ma, Officer Downe Dựa trên cuốn tiểu thuyết kể về một sĩ quan cảnh sát đã không thể dừng lại bởi cái chết nên ông trở lại các đường phố thời gian và thời gian một lần nữa để chống tội phạm .

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận