Câu Chuyện Cảnh Sát

Câu Chuyện Cảnh Sát True Heroes (2007)

Nội dung phim

Câu Chuyện Cảnh Sát là một bộ phim cảnh sát về đấu tranh thiện và ác, con người phải luôn đấu tranh sinh tồn. bộ phim sẽ là sự đối đầu của cảnh sát với bọn buôn bán ma túy. Phim do Singapore sản xuất...Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận