Câu Chuyện Của Một Người Bạn

Câu Chuyện Của Một Người Bạn One Piece: Episode of Merry (2014)

Nội dung phim

Đặc biệt mới sẽ có hình ảnh động thương hiệu mới trên đi vòng cung câu chuyện quan trọng của Merry. Từ Luffy và chiến đấu và sự biến mất của Robin của Usopp để chia tay cuối cùng của phi hành đoàn tàu.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận