Câu Chuyện Đồ Chơi: Small Fry

Câu Chuyện Đồ Chơi: Small Fry Toy Story Toons: Small Fry (2011)

Nội dung phim

Phim Câu Chuyện Đồ Chơi: Small Fry Trong đầu nó lại suy nghĩ đến chồng tương lai” của nó, tuy là trong mấy câu chuyện nó đã từng đọc thì như trừơng hợp của nó đó là một vị Hòang Tử đó là một người đẹp trai lại rất tốt và yêu thương nó, tốt đến độ thậm chí cả con người ở dưới kia không ai có được những phẩm chất ấy. Nhưng suy cho cùng thực tế thì thấy các nước Châu Âu, Hòang Tử, Thái Tử đâu có ai đẹp đâu, họ là hòan toàn trái ngược như trong truyện. Nó chẳng muốn nghĩ nữa và cảm thấy chán nãn. 

Xem Phim Câu Chuyện Đồ Chơi: Small Fry Nó không biết rằng hai vị thiên thần nọ đang cười thầm khi cảm nhận được những suy nghĩ từ nó. Bỗng dưng nó cảm thấy kiệu đã dừng lại không đi tiếp nữa, lo suy nghĩ mãi nên nó không để ý. Chợt vén nhẹ khăn che mặt lên, kiệu đã đặt xuống đất, bốn vị thiên thần bốn bên đã thu cánh lại “ Chắc đã đến nơi rồi. Nó càng cảm thấy vô cùng hồi hợp, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. 

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận