Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát Veteran (2015)

Nội dung phim

Chạy Đâu Cho Thoát kể về Jo Tae-Oh là một người đàn ông trẻ, những người đã trưởng thành hư hỏng trong một gia đình giàu có. Ông vẫn tiếp tục cam kết khá nhiều mỗi tội phạm mà người ta có thể nghĩ đến. Anh ta cố gắng mua theo cách của mình ra khỏi tất cả mọi thứ mà hầu như luôn luôn làm việc nhưng Detevtive Seo Do-Cheol sẽ không để điều đó xảy ra lần này.

Chạy Đâu Cho Thoát, Veteran

Chạy Đâu Cho Thoát, Veteran

Chạy Đâu Cho Thoát, Veteran

Từ khóa

Bình Luận