Chỉ Dẫn Của Nhà Du Hành Đến Các Hành Tinh

Chỉ Dẫn Của Nhà Du Hành Đến Các Hành Tinh A Traveler's Guide to the Planets (2010)

Nội dung phim

Chúng ta có thể không đến được các hành tinh quanh ta nhưng chúng ta có thể du lich bất kỳ hành tinh nào trong 6 hành tinh qua bộ phim này:Bộ phim gồm 6 tập của kênh National Geographic sẽ hướng dẫn chi tiết để bạn thực hiện những ước mơ gần như không tưởng này. Ep01 Mars - Sao Hỏa Ep02 Venus and Mercury - Sao Kim và Sao Thủy Ep03 Saturn - Sao Thổ Ep04 Jupiter - Sao Mộc Ep05 Neptune and Uranus - Hải Tinh và Thiên Tinh Ep06 Pluto and Beyond - Sao Diêm Vương và thế Giới bên Ngoài

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận