Chiếc Gương Công Lý

Chiếc Gương Công Lý Stargate: The Ark Of Truth (2008)

Nội dung phim

Chiếc Gương Công Lý, Stargate: The Ark Of Truth SG-1 tìm kiếm một vũ khí cổ xưa mà có thể giúp họ đánh bại Ori, và khám phá ra nó có thể là trong thiên hà của nhà riêng của Ori. Khi Ori chuẩn bị để gửi tàu thông qua các thiên hà Milky Way để tấn công trái đất, SG-1 đi đến thiên hà Ori trên chiếc Odyssey. Ủy ban Giám sát quốc tế có kế hoạch riêng của họ và SG-1 tìm thấy chính mình trong một thiên hà xa xôi chiến đấu hai kẻ thù mạnh mẽ.

Chiếc Gương Công Lý, Stargate: The Ark Of Truth

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận