Chiến Binh Đặc Chủng Phần 2

Chiến Binh Đặc Chủng Phần 2 The King Of Special Forces Season 2 (2017)

Nội dung phim

Chiến Binh Đặc Chủng Phần 2, The King Of Special Forces Season 2 kể về Trình Nghị cùng đồng đội trong lực lượng đặc biệt chống lại các băng nhóm khủng bố.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận