Chiến Hạm Ngầm

Chiến Hạm Ngầm USS Seaviper (2012)

Nội dung phim

Chiến Hạm Ngầm, USS Seaviper xoay quanh chiếc tàu ngầm U-234 đã trải qua rất nhiều khó khăn trên biển và phải chiến đấu với các tàu chiến khác để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận