Chim Ruồi

Chim Ruồi Hummingbird - Redemption (2013)

Nội dung phim

Chim Ruồi phim nói về anh chàng vô gia cư không nơi nương tựa. Trước khi anh thành vậy anh từng làm lính trong lực lượng tinh nhuệ trong cơ quan chính phủ, vì bị đàn áp bởi các thế lực xấu nên buộc anh phải chạy thoát khỏi đó. Tình cờ anh gia nhập một lực lượng ngầm để chống trọi các thế lực xấu, anh phải nổ lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận