Chọc Tổ Ong Bắp Cày

Chọc Tổ Ong Bắp Cày The Girl Who Kicked The Hornet's Nest (2009)

Nội dung phim

Sau khi ăn một viên đạn vào đầu, Salander là dưới sự giám sát chặt chẽ trong một bệnh viện và được thiết lập để đối mặt với phiên tòa xét xử vụ giết người cố gắng vào phát hành cuối cùng của cô. Với sự giúp đỡ của nhà báo Mikael Blomkvist và các nhà nghiên cứu của mình tại tạp chí Millennium, Salander phải chứng minh sự vô tội của mình. Để làm được điều này cô đóng vai chống lại những kẻ thù mạnh mẽ và quá khứ của chính mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận