Chú Bé Mang Pyjama Sọc

Chú Bé Mang Pyjama Sọc The Boy In The Striped Pyjamas (2008)

Nội dung phim

Chú Bé Mang Pyjama Sọc, The Boy In The Striped Pyjamas Chiến tranh lạnh trong thời gian Thế giới Chiến tranh II, một truyện thấu suốt đôi mắt người vô tội của Bruno, con trai tám tuổi của sĩ quan chỉ huy tại một trại tập trung, cậu bé bị ngăn cấm tình bạn với một cậu bé Do thái đối diện hàng rào trại Có những hệ quả làm rung động và bất ngờ 

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận