Chú Voi Con Biết Bay

Chú Voi Con Biết Bay Dumbo (1941)

Nội dung phim

Phim Chú Voi Con Biết Bay câu chuyện là một lần các con cò mang một con voi con bà Jumbo, cựu chiến binh của đoàn xiếc, nhưng trẻ sơ sinh được chế nhạo vì tai thật sự to lớn của mình và đặt tên là "Dumbo". Sau khi bị tách khỏi mẹ mình, Dumbo được chuyển xuống các hành vi chú hề 'xiếc; nó được lên đến người bạn duy nhất của mình, một con chuột, để giúp Dumbo để đạt được đầy đủ tiềm năng của mình.

Chú Voi Con Biết Bay

Chú Voi Con Biết Bay

Chú Voi Con Biết Bay

Từ khóa

Bình Luận