Chuyện Dài Bất Tận

Chuyện Dài Bất Tận The NeverEnding Story (1984)

Nội dung phim

Chuyện Dài Bất Tận, The NeverEnding Story kể về Bastian là cậu bé luôn bị những học sinh cùng trường bắt nạt. Vào kỳ nghỉ học, cậu trốn vào một hiệu sách và được ông chủ hiệu sách cho xem một cuốn truyện cổ tích, và cậu được cảnh báo có thể gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, cậu "mượn tạm" cuốn sách của hiệu sách và bắt đầu đọc nó trên gác mái của trường nơi cậu học. Cậu được dẫn dắt vào một miền đất huyền thoại Fantasia, nơi đang rất cần một người anh hùng cứu nó khỏi sự diệt vong.

Chuyện Dài Bất Tận, The NeverEnding Story

Chuyện Dài Bất Tận, The NeverEnding Story

Chuyện Dài Bất Tận, The NeverEnding Story

Từ khóa

Bình Luận