Chuyến Đi Bhangarh

Chuyến Đi Bhangarh Trip to Bhangarh (2014)

Nội dung phim

Chuyến Đi Bhangarh, Trip to Bhangarh câu chuyện xảy ra trong một bữa tiệc hội ngộ đại học, sáu người bạn có kế hoạch đến thăm một địa ma gọi là Bhangarh và dành thời gian với nhau. Không hay biết về sự nguy hiểm rình rập ở nơi đó, họ đi qua một lịch sử độc đáo và một số điều chưa biết về nơi này. những điều bất thường sẽ biến cuộc sống của họ lộn ngược?

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận