Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai What Happened to Monday (2017)

Nội dung phim

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai, Seven Sisters trong một tương lai không xa, nơi dân số quá mức và nạn đói đã buộc các chính phủ thực hiện Chính sách một con một cách quyết liệt, bảy chị em đồng nhất (tất cả đều được Noomi Rapace mô tả) sống một cuộc sống ẩn dật theo đuổi của Văn phòng Phân phối Trẻ em.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận