Chuyện Tình Không Biên Giới

Chuyện Tình Không Biên Giới The Lovers (2015)

Nội dung phim

Chuyện Tình Không Biên Giới là một thiên sử thi, câu chuyện sâu rộng và hấp dẫn về một tình yêu không thể đặt qua hai giai đoạn thời gian và châu lục.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận