Cô Gái Lầu Trên

Cô Gái Lầu Trên The Woman Upstairs (2014)

Nội dung phim

Thất nghiệp Do-hwan (Park Won-bin) chuyển tới 1 căn hộ bên dưới của In-kyeong (Yuri Seo). Anh ta không thể chịu được việc In-kyeong tự sướng và gây ồn ào. Và rồi... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Cô Gái Lầu Trên

Cô Gái Lầu Trên

Cô Gái Lầu Trên

Từ khóa

Bình Luận