Cớm Quậy

Cớm Quậy Cop Out (2010)

Nội dung phim

Cớm Quậy bộ hình sự mỹ hài hước kể về hai cảnh sát làm việc với nhau mà mỗi người là một thái cực. Jimmy (Bruce Willis) thì nghiêm túc trong khi Paul (Tracy Morgan)thì miệng mồm tiá lia và vì vạ miệng đã đưa đẩy Jimmy vào một tình huống khó xử. Jimmy và Paul đã làm việc với nhau gần 9 năm nhưng tánh xà bát của Paul đã làm cho hai người bị captain cho về vườn ngồi chơi xơi nước. Hai người lâm vào tình trạng khó khăn...

Cớm Quậy

Cớm Quậy

Cớm Quậy

Cớm Quậy

Từ khóa

Bình Luận